Incompany

House of Deep Democracy biedt in-company trainingen en gespreksfacilitatie. Werk je aan inclusieve besluitvorming en wil je de wijsheid uit diversiteit benutten? Introduceer dan Deep Democracy of Let's Talk (of een combinatie hiervan)binnen de organisatie of het team.

House of Deep Democracy biedt in-company trainingen in de Deep Democracy-methode aan (magement)teams, ondernemingsraden en groepen. Bijvoorbeeld als teambuildings event of bij besluitvorming. Daarbij streven we naar maatwerk: de processen tijdens de training sluiten aan op wat er in de groep leeft of wat de actuele knelpunten zijn in besluitvormingsprocessen van de organisatie en/of het team. We werken dan ook niet met acteurs of fictieve situatieschetsen.

Het doel is het creëren van inclusief draagvlak voor besluiten. Daarnaast krijg je handvatten voor het scheppen van een ontspannen context voor het omgaan met polarisatie en conflict.

House of Deep Democracy - Afbeelding