Wat is Deep Democracy

(LEWIS) DEEP DEMOCRACY

Deep Democracy is een methode die theorie en tools biedt om gesprekken in beweging te krijgen en inclusieve besluiten te nemen. Deep Democracy voorziet in een context waarbinnen er naar alle stemmen wordt geluisterd. Doordat alle expertise en kennis van de groep wordt gebundeld, kunnen er duurzame oplossingen tot stand worden gebracht. De methode is bedoeld voor iedereen die met conflict om wil kunnen gaan, de kracht van verschillen en diversiteit wil benutten en van daaruit duurzame besluiten durft te nemen.

(Lewis) Deep Democracy werkt met de unieke 5-stapsmethode, die is ontwikkeld door klinisch psychologen Myrna(foto) en Greg Lewis. De stappen zijn voor iedereen te volgen.

 1. Verzamelen van visies, meningen en invalshoeken binnen een groep;
 2. Op zoek gaan naar de ‘nee’; wat zijn de afwijkende meningen?;
 3. Spreid de ‘nee’; de ‘nee’ inbedden in de groep;
 4. Aanvullingen vinden (wat is er nodig?) om de ‘nee’ onderdeel te laten zijn van het groepsbesluit;
 5. De onderwaterlijn-interventie: schakelen tussen verschillende instrumenten om de ‘nee’ naar boven te halen en te benutten.
House of Deep Democracy - Afbeelding
House of Deep Democracy - Afbeelding

Deep Democracy richt zich op je kwaliteiten om

Groepsdynamiek beter herkennen en gerichter interveniëren;

 • ontspannen omgaan met besluitvorming waarbij een grote diversiteit aan meningen een rol speelt;
 • zelfverzekerd lastige gesprekken voeren en visies integreren;
 • een team zelfregulerend leren functioneren;
 • beter omgaan met weerstand bij besluiten en/of veranderprocessen;
 • inzicht krijgen in de organisatorische knelpunten en resultaten optimaliseren;
 • soepel omgaan met spanningen, conflicten en diversiteit binnen een groep;
 • innovatieve manieren ontdekken om gesprekspartners in het groepsproces te betrekken;
 • tot besluiten komen met 100% draagvlak.

Deep Democracy kan worden toegepast in alle situaties waar mensen samenzijn/samenwerken en besluiten nemen. De technieken zijn geschikt voor alle soorten groepen – van klein (>2) tot (heel) groot (>100).

Volg je een training in Deep Democracy bij House of Deep Democracy, dan krijg je hiervoor een internationaal certificaat de van de grondlegger Lewis Deep Democracy.